Pasy spawalnicze

Wyświetlanie wszystkich wyników: 6

Co to są pasy spawalnicze?

Pasy spawalnicze z folii PCV zostały stworzone w celu ochrony osób, które nie biorą udziału w procesie spawania, a przebywają lub pracują w sąsiedztwie stanowisk spawalniczych. Osoby, które nie są wyposażone w środki ochrony indywidualnej, takie jak odzież ochronna czy przyłbice spawalnicze, są narażone na uszkodzenie wzroku i skóry. Zagrożenie stanowi ostre światło i promieniowanie UV oraz IR. Folia spawalnicza pomaga chronić zarówno przed negatywnym wpływem promieniowania podczerwonego (IR) oraz ultrafioletowego (UV). Dodatkowo stanowi barierę dla odprysków i iskier, które powstają podczas spawania i cięcia łukiem elektrycznym (plazmą). Folia PCV spawalnicza stanowi zabezpieczenie zarówno dla oczu jak i skóry, chroni także przed oparzeniami.

Czy pasy spawalnicze spełniają wymagania normy ISO 25980?

Materiał spełnia wszystkie wymagania określone w normach ISO 25980 oraz EN 1598 oraz AWSF2.3M:2011. Folia spawalnicza zapewnia ochronę na dwa sposoby: chroni wzrok i skórę przed promieniowaniem świetlnym (IR i UV). Folia PCV spawalnicza ogranicza rozprzestrzenianie się promieniowania widzialnego i podczerwonego. Materiał ten zatrzymuje co najmniej 99,998% promieniowania UVB i UVC. Mniej niż 10% światła odbitego wraca w kierunku spawacza. chroni przed oparzeniami wywołanymi przez ogień oraz odpryski żarzącego się metalu, które powstają podczas spawania (osiągające temperaturę 1500°C). Te mogą być przyczyną oparzeń i rozprzestrzeniania się ognia. Pasy spawalnicze zatrzymują rozprzestrzenianie się odprysków metalu w strefie spawania.

W jakich kolorach występują pasy spawalnicze?

Pasy spawalnicze – stopnie przejrzystości jakie może mieć folia spawalnicza w postać pasów, lameli a także arkuszy. Materiał ten jest wykorzystywany do produkcji ekranów spawalniczych i osłon spawalniczych (kurtyn spawalniczych). Folia PCV spawalnicza jest dostępna w czterech stopniach transparentności (przejrzystości).

Pasy spawalnicze - 4 warianty przezroczystości materiału

Dla łatwiejszego rozróżnienia każdy stopień przejrzystości ma inny kolor. Niezależnie od stopnia przezroczystości, każdy rodzaj materiału zapewnia ochronę przed promieniowaniem IR i UV. Pas czerwony – najwyższa transparentność, przepuszcza najwięcej światła. Brązowy – transparentność mniejsza niż dla folii w kolorze czerwonym, wyższa niż folie zielone jasne i matowe. Pas spawalniczy w kolorze jasny zielony – transparentność mniejsza niż dla folii w kolorze czerwonym i brązowym, wyższa niż folie zielone matowe.

Przed jakimi uszkodzeniami wzroku i skóry chronią pasy z folii spawalniczej?

Ochrona przed promieniowaniem łuku spawalniczego

Pasy spawalnicze chronią przed uszkodzeniami wzroku i skóry spowodowanymi przez:

 • ostre światło i promieniowanie UV oraz IR, które mogą powodować podrażnienia, zapalenia, zaćmę lub nowotwory skóry
 • odpryski i iskry żarzącego się metalu, które mogą powodować oparzenia i rozprzestrzenianie się ognia.

Spawalnicze pasy z folii PCV zatrzymują co najmniej 99,998% promieniowania UVB i UVC. Ponadato ograniczają rozprzestrzenianie się promieniowania widzialnego a także podczerwonego. Pasy spawalnicze z folii PCV są dostępne w różnych kolorach, które odpowiadają różnym stopniom przejrzystości i poziomom ochrony. Im ciemniejszy kolor, tym mniejsza przejrzystość i większa ochrona.

Pasy spawalnicze – specyfikacja techniczna folii

Właściwość Wartość Opis
Temperatura użytkowa -15°C / +50°C Zakres temperatury, w której materiał utrzymuje właściwości mechaniczne (wg EN 1876)
Przepuszczalność światła <13% Procent światła widzialnego, który przenika przez materiał (wg ASTM D 1003)
Redukcja dźwięku 35dB Średni poziom redukcji dźwięku (o częstotliwości od 0,1 do 3,2 kHz) przez kurtynę paskową o grubości 3mm (wg DIN 52210)
Odporność na UV Tak Odporność na uszkodzenia materiału, które mogą być wywołane przez promieniowanie UV (wg ISO 25980)
Filtr UV/IR Tak Zdolność do zatrzymywania promieniowania, które powstaje podczas spawania łukiem elektrycznym (wg ISO 4892)
Przewodność cieplna 0,16 W/(m*K) Zdolność do przewodzenia ciepła. Im wartość współczynnika jest niższa, tym lepsza jest izolacja termiczna (wg ASTM C 177)
Pochłanianie wody -0,2% Zmiana masy materiału pod wpływem wilgoci. Jeżeli wartość jest 0 to materiał pochłania wilgoć (wg EN ISO 62)
Klasyfikacja ogniowa EN 1598 Standardowa klasyfikacja materiału samogasnącego i odporności na spalanie (wg EN 13501-1:2007)
Gęstość materiału 1,22 g/cm3 Masa dzielona przez jednostkę objętości (wg ASTM D 792)
Twardość A wg Shore’a 80 Sh A Skala twardości od 0 to 100, gdzie 100 to największa twardość (wg EN ISO 868)
Wytrzymałość na rozciąganie 18 N/mm² Maksymalne naprężenie rozciągające, na jakie może być narażony materiał przed pęknięciem (wg ASTM D 638, EN ISO 527)
Odporność na rozdarcie 55 N/mm Minimalne naprężenie rozciągające wymagane do rozerwania próbki z rozcięciem wstępnym (wg DIN 53515)

Jak mocuje się pasy spawalnicze?

Pasy spawalnicze mocuje się za pomocą specjalnych okuć, które można zamontować na rurach, szynach, ścianach lub sufitach.

 • blachy mocujące, które mają otwory do przykręcania pasów
 • mankiety, które są ruchome i pozwalają na przesuwanie pasów
 • obejmy zaciskowe, które są stałe i mocno trzymają pasy
Aby zamocować pasy spawalnicze, należy:

 • Wybrać odpowiednie okucia do rodzaju i wymiarów pasów.
 • Wybrać odpowiednie miejsce do montażu okuć, takie jak rura, szyna lub ściana a także sufit.
 • Przygotować narzędzia i materiały do montażu, takie jak wiertarka, wkręty, kołki, nity, śruby, nakrętki, podkładki.
 • Oznaczyć miejsca do wiercenia otworów w podłożu i w okuciach.
 • Wywiercić otwory i przykręcić okucia do podłoża.
 • Zaczepić pasy spawalnicze na okuciach, dbając o to, aby zachować odpowiednią szczelinę między nimi.
 • Sprawdzić stabilność i ruchomość pasów spawalniczych.
Pasy spawalnicze sposób mocowania