Kurtyny do bram

Wyświetlanie wszystkich wyników: 14

Termoizolacyjne kurtyny do bram

Kurtyny do bram to rodzaj przegrody termicznej, która zapobiega utracie ciepła lub chłodu w pomieszczeniach przemysłowych, magazynowych a także handlowych, gdzie często otwiera się duże otowry. Przegrody do bram wykonuje się z różnych materiałów, takich jak folia PCV, tkanina plandekowa lub metal. Kurtyny do bram mogą być również zasilane elektrycznie lub wodą i wytwarzać strumień powietrza, który tworzy barierę przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi. My jednak skupiamy się na produkcji kurtyn do bram z folii PCV, które nie potrzebują zasilania. Ponadto materiał z którego wykonujemy kurtyny do bram cechuje się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła. Dzięki temu kurtyny paskowe to doskonałe przegrody izolacyjne, które nie ograniczają ruchu pieszego a także mechanicznego.

Jakie zalety mają kurtyny do bram z pasów folii PCV?

 • Zapewniają izolację termiczną, która chroni przed utratą ciepła lub chłodu w pomieszczeniach, gdzie często otwierane są duże otwory. Kurtyny bramowe mogą zmniejszyć koszty ogrzewania lub klimatyzacji i poprawić komfort pracy.
 • Ograniczają przeciągi, które mogą być nieprzyjemne i niebezpieczne dla zdrowia. Przegrody do bram tworzą barierę przed zimnym lub gorącym powietrzem, które wpływa na jakość produktów a także procesów produkcyjnych.
 • Redukują poziom hałasu, który może być uciążliwy i szkodliwy dla słuchu. Kurtyny PCV do bram tłumią dźwięki z zewnątrz lub z wnętrza pomieszczeń, co poprawia warunki pracy a także komunikację.
 • Chronią przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak deszcz, śnieg, wiatr, kurz, pył, dym, opary a także owady i gryzonie. Kurtyny do bram zapobiegają przedostawaniu się tych czynników do wnętrza pomieszczeń, co zwiększa bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy.
 • Kurtyny paskowe to przegrody łatwe w montażu i demontażu, co pozwala na szybką adaptację do zmieniających się potrzeb. Kotary do bram z pasów PCV cechuje również wytrzymałość, odporność na uszkodzenia i zerwania. Wydłuża to ich żywotność i redukuje koszty eksploatacji.
 • Przegrody paskowe są estetyczne i przezroczyste, co zapewnia dobrą widoczność i oświetlenie. Kotary paskowe do bram mogą być również wykonane z folii paskowej o różnym stopniu przezroczystości a także różnych kolorach. Pozwala to na dopasowanie ich do wystroju pomieszczeń czy elewacji obiektu.

Jaki współczynnik przewodzenia ciepła mają kurtyny bramowe?

Współczynnik przewodzenia ciepła przez kurtyny paskowe zależy od rodzaju i grubości materiału, z którego się je wykonuje. W praktyce współczynnik przewodzenia ciepła oznacza ilość ciepła, która przechodzi przez jednostkę powierzchni kurtyny w jednostce czasu przy różnicy temperatury między jej stronami równą jednej jednostce temperatury. Współczynnik ten wyraża się w jednostce W/(m²·K).

Kurtyny do bram PCV stanowią doskonałą izolację termiczną (współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,16 W/mK). Przegrody te cechuje ponadto odporność na uszkodzenia i właściwości tłumienia hałasu. Kurtyny z folii PCV znajdują zastosowanie praktycznie w każdej branży.

Aby obliczyć współczynnik przenikania ciepła U przez kurtynę paskową do bramy, należy znać opór cieplny R danej warstwy materiału. Opór cieplny wyraża się wzorem:

gdzie d jest grubością warstwy, a λ jest współczynnikiem przewodzenia ciepła materiału. Współczynnik przenikania ciepła U wyraża się wzorem:

Im niższa wartość współczynnika U, tym lepsza izolacyjność cieplna kurtyny.

Współczynnik przewodzenia ciepła przez kurtyny paskowe PCV

Przepisy dotyczące poziomu izolacji jakim podlegają przegrody do bram

Wymagania izolacyjności cieplnej dla różnych rodzajów budynków i przegród zostały określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Z jakiej folii PCV wykonuje się kurtyny do bram?

Kurtyny do bram wykonuje się zazwyczaj z folii PCV, czyli polichlorku winylu. Folia PCV jest materiałem giętkim, trwałym, izolacyjnym i odpornym na warunki atmosferyczne. Może mieć różne grubości, kształty, kolory i właściwości, w zależności od przeznaczenia kurtyny.

Standardowe przegrody do bram

Folia standard – jest przezroczysta, o lekko niebieskim zabarwieniu. Zapewnia dobrą transmisję światła i stosowana jest do małych i dużych bram przemysłowych. Odporna jest na temperatury od -15°C do +50°C.

Chłodnicze kurtyny do bram

Folia polar – jest mrozoodporna i zachowuje elastyczność w ujemnych temperaturach aż do -60°C. Idealna jest do chłodni i mroźni, gdzie konieczna jest izolacja termiczna. Występuje również w wersji żebrowanej, która jest odporna na zarysowania.

Kurtyny do bram w spawalniach i szlifierniach

Folia spawalnicza – pochłania promieniowanie UV i chroni przed iskrami i odpryskami metalu. Stosowana jest do wydzielania stref spawalniczych i ochrony pracowników.

Kolorowe kurtyny bramowe

Folia kolorowa – pełni funkcję dekoracyjną i bezpieczeństwa. Może być nieprzeźroczysta lub przeźroczysta, w różnych kolorach. Niektóre kolory mają dodatkowe właściwości, np. żółta folia antyinsektowa odstrasza owady.

Kurtyny do bram dla wymagających gałęzi przemysłu

Folia antystatyczna – zapobiega osiadaniu pyłów i ładunków elektrostatycznych na powierzchni folii. Zalecana jest do laboratoriów, serwerowni i miejsc zagrożonych wybuchem – składy zbożowe, zakład zbrojeniowe, przemysł petrochemiczny.

W jakich branżach stosuje się bramy foliowe z PCV?

Kurtyny do bram znajdują zastosowanie w wielu branżach, które wymagają ochrony przed przeciągami, hałasem, pyłem, owadami, promieniowaniem UV, iskrami spawalniczymi lub utratą ciepła.

 • Branża spożywcza – kurtyny do bram stosuje się do izolacji termicznej chłodni i mroźni, gdzie przechowywane są produkty spożywcze. Pasy folii PCV muszą być mrozoodporne i posiadać atest do kontaktu z żywnością.
 • Branża metalurgiczna – przegrody do bram stosuje się do wydzielania stref spawalniczych i ochrony przed promieniowaniem UV (ultrafioletowym) a także IR (podczerwonym) oraz iskrami i rozżarzonymi odpryskami metalu. Kurtyny te muszą być trudnozapalne i samogasnące.
 • Branża logistyczna – bramy foliowe stosuje się do zapewnienia płynności transportu wewnętrznego i ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Kurtyny foliowe muszą być wytrzymałe i elastyczne. Odporne na pęknięcia, otarcia i zerwania pod wpływem intensywnego ruchu towarowego.
 • Branża farmaceutyczna i kosmetyczna – kurtyny do bram stosuje się do utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych. Przegrody muszą być antystatyczne i odporne na działanie chemikaliów w tym zasad, słabych kwasów a także alkoholi oraz ich pochodnych.
 • Branża motoryzacyjna – bramy PCV stosuje się do ograniczenia hałasu i pyłu w warsztatach i myjniach samochodowych. Pasy używane w tych kurtynach cechuje odporność na wilgoć, oleje, smary a także uszkodzenia mechaniczne.

Wzmacniane kurtyny do bram foliowych

Kurtyny do bram z folii żebrowanej to specjalny rodzaj kurtyn paskowych, które mają na powierzchni pasów wypukłe żebra wzdłużne. Żebra te zwiększają wytrzymałość i odporność na zarysowania folii, a także zmniejszają powierzchnię tarcia. Dzięki temu przez bramy foliowe żebrowane możliwe jest przewożenie i przenoszenie ładunków owiniętych w folię Stretch. Bez obaw, że pasy PCV zostaną zerwane lub uszkodzą transportowany ładunek. Kurtyny do bram z folii żebrowanej szczególnie polecamy do miejsc, gdzie występuje intensywny ruch pojazdów i wózków widłowych. Przegrody paskowe nie ograniczają a ni nie spowalniają prac przeładunkowych a dodatkowo przez cały czas zapewniają izolację cieplną, akustyczną a także ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Zakład pasów czyli jak zwiększyć poziom izolacji i szczelność bramy PCV

Zakład pasów w kurtynie paskowej do bramy to sposób łączenia pasów foliowych, który polega na zachodzeniu na siebie sąsiednich pasów. Zapewnia lepszą szczelność i izolację kurtyny, a także zmniejsza tarcie między pasami a przewożonymi ładunkami. Zakład pasów może wynosić od 25% do 75% szerokości pasa, w zależności od wymagań inwestora a także przewidywanego natężenia ruchu i oczekiwanego poziomu izolacji termicznej.

Kurtyny PCV do bram mogą być montowane z różnymi rodzajami zakładu pasów, w zależności od przeznaczenia i warunków otoczenia.

Przegrody do bram bez zakładu

Kurtyna bez zakładu – pasy folii PCV przylegają do siebie bez nachodzenia. Ten rodzaj montażu sprawdza się wewnątrz pomieszczeń, do wydzielania stanowisk pracy, osłony maszyn a także dzielenia powierzchni magazynowych czy hali na mniejsze sektory. Kurtyna bez zakładu charakteryzuje się słabą izolacją termiczną i akustyczną oraz ochroną przed przeciągami.

Kurtyny z zakładem częściowym

Pasy folii PCV zachodzą na siebie częściowo. Ten rodzaj montażu wykorzystuje się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Kurtyna do bramy z zakładem częściowym charakteryzuje się znacznie wyższym współczynnikiem izolacji termicznej i akustycznej a także ochroną przed przeciągami i podmuchami wiatru.

Pełny zakład pasów w kurtynie do bramy

Kurtyna z zakładem pełnym – pasy folii PCV tworzą podwójny rząd. Ten rodzaj montażu jest najbardziej skuteczny i idealny do chłodni, mroźni, izoterm a także miejsc zagrożonych hałasem. Przemysłowe kurtyny do bramy z zakładem pełnym zapewnia najwyższą izolację termiczną i akustyczną oraz ochronę przed warunkami atmosferycznymi.