przez Izolacyjnie Team
Jak optymalnie dobrać kurtynę paskową

Wybór odpowiedniej przegrody paskowej

Jak optymalnie dobrać kurtynę do warunków otoczenia, natężenia ruchu i wymagań estetycznych? Wybór kurtyny oraz elementów, z których ma być wykonana, przekłada się na każdego klienta indywidualnie.

Każdy obecny i przyszły użytkownik kurtyny paskowej PCV ma inne wymagania i cele wobec przegrody jaką chce zastosować na potrzeby swojej firmy. Dlatego ważne jest, aby zanim dokonamy wyboru przegrody PCV paskowej, należy jasno określić jakie funkcje dana kurtyna będzie spełniać.

Przedstawiamy przykłady wykorzystania kurtyn paskowych PCV, które sporządziliśmy na podstawie zamówień naszych klientów. Stały się one dla nas pierwowzorem i instrukcją, dzięki którym Państwo mogą w łatwiejszy sposób dokonać wyboru przegrody na potrzeby swojej branży.

Dopasuj kurtynę do potrzeb

Stanowiska obróbki mechanicznej

To miejsca gdzie podczas spawania, cięcia metali, szlifowania dochodzi do powstawania odpadów takich jak kawałki metali, gorące iskry, pył, wióry a także odłamki uszkodzonych narzędzi. Kurtyna paskowa zamontowana na takim stanowisku pracy ogranicza przedostawanie się niebezpiecznych odpadów poza stanowisko pracy a tym samym chroni ludzi i miejsca z nim sąsiadujące.

Osłona maszyn

To jeden z elementów pomocniczych aby zwiększyć jej czas użytkowania. Kurtyna ochronna PCV może służyć jako osłona odsłoniętych części mechanizmu przed brudem, pyłem i innymi niepożądanymi zanieczyszczeniami.

Osłona wyciągów laboratoryjnych

Tam gdzie praca wymaga użycia niebezpiecznych związków chemicznych stawia się na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracowników. Dlatego często stosuje się kurtyny przemysłowe PCV do oddzielania stanowisk, gdzie przeprowadza się badania lub doświadczenia z użyciem wyciągów do odsysania niebezpiecznych dla zdrowia oparów. Pasy wykorzystane do przegrody również pomagają zmniejszyć emisję lotnych związków powstających podczas pracy z materiałami chemicznymi.

Paskowe osłony maszyn

Osłony do maszyn to doskonały element zastępujący drzwi automatyczne w maszynach oraz zabezpieczenie przed dostawaniem się na taśmę produkcyjną zanieczyszczeń i odpadów z produkcji. Idealnie uszczelnia wnętrze taśmy produkcyjnej nawet wtedy gdy trwa czynna praca maszyny.

Wydzielanie stref czystości

Miejsce wydzielone na terenie zakładu za pomocą kurtyny PCV to rozwiązanie, które coraz częściej jest stosowane, gdy bez większych kosztów chcemy wyznaczyć miejsce na szafki dla pracowników, odzież roboczą, środki czystości. Przegroda zmniejsza również roznoszenie nieczystości, obniża poziom hałasu, utrzymuje stałą temperaturę wewnątrz wydzielonej strefy, zmniejsza siłę przeciągów.

Stanowiska spawalnicze

To kolejne miejsca pracy gdzie stawia się na ochronę i bezpieczeństwo pracowników oraz mienia. Najczęściej do takich stanowisk wykorzystuje się kurtyny spawalnicze wykonane z folii spawalniczej lub samogasnącej, które charakteryzują się tym, że są trudnopalne. To zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się powstałego pożaru. Natomiast kolory zastosowane w tego rodzaju folii jak np. czerwony lub zielony zmniejszają emisję promieni UV powstających podczas spawania.

Ochrona przed hałasem

Folie paskowe PCV charakteryzują sie między innymi tym, że bardzo dobrze działają jako materiał wyciszający. Często firmy wykorzystują kurtyny wykonane z folii PCV jako przegrodę do oddzielenia miejsc o wysokim natężeniu hałasu od pozostałych stanowisk pracy, aby podnieść komfort swoim pracownikom i zadbać o ich zdrowie.

Drzwi, bramy, przejazdy

To miejsca najczęściej przeznaczone do transportu towaru. W zależności od potrzeby odbywa się on ręcznie lub za pomocą pojazdów mechanicznych. Zastosowanie kurtyn do bram w takich miejscach ma jednak prawie takie same cele. Chroni wnętrze pomieszczeń przed różnymi warunkami atmosferycznymi ( podczas załadunku jak i rozładunku ). Redukuje wymianę powietrza z chłodnego na ciepłe ( dotyczy to chłodni, magazynów z niską temperaturą, gdy na zewnątrz temperatura jest dodatnia ) albo odwrotnie z ciepłego na zimne ( chroni wnętrze budynku przed znaczną utratą ciepła gdy na zewnątrz panuje niska lub ujemna temperatura ).

Podział dużych pomieszczeń, hal, magazynów

Kurtyny do magazynów w tym przypadku znajdą swoje zastosowanie jako ściany dzielące duże przestrzenie na mniejsze pomieszczenia. To najlepsze rozwiązanie gdy chcemy tymczasowo lub na stałe, ale bez ponoszenia większych kosztów, dokonać podziału jednego dużego pomieszczenia na dwa lub więcej mniejszych stanowisk.

Schowki, podręczne magazyny

Dla takich miejsc najczęściej są wybierane kurtyny paskowe PCV wykonane z folii mlecznej lub kolorowej. Przegroda paskowa daje łatwy dostęp do składowanych materiałów ale jednocześnie ogranicza widoczność zawartości dla osób postronnych. Chroni przed brudem, wilgocią oraz przeciągami.

Przesłona wejść do namiotu, wiaty

To doskonałe rozwiązanie dla namiotów handlowych, magazynowych wykonanych z materiału plandekowego lub blachy. Kurtyna paskowa PCV zawieszona w wejściu namiotu lub wiaty pozwala na swobodne przemieszczanie się ludzi a jednocześnie chroni przed warunkami atmosferycznymi, przed ujemną lub wysoka temperaturą na zewnątrz, a także przed zanieczyszczeniami. Kurtyna paskowa PCV ma tę zaletę, że w każdej chwili można ją zdemontować i przechować do kolejnego jej użycia. Plandeki PCV to również doskonały materiał na ściany zadaszeń, wiat i altan ogrodowych czy handlowych.

Taśmy transportujące

To jeden z elementów zastosowanych przy zwiększeniu wydajności i jakości pracy maszyn. Osłony do systemu transportu wewnętrznego zainstalowane nad taśmami transportującymi gotowe produkty lub inne materiały, ze względu na swoją elastyczność pozwalają na swobodny przepływ produkowanego lub gotowego towaru. Zabezpiecza przed spadaniem z taśmy, chroni przed dostawaniem się na produkcję wszelkiego rodzaju nieczystości. Do produkcji żywności można zastosować folię paskową PCV, która ma atest na bezpośredni kontakt z żywnością.