Kurtyny mroźnicze

Wyświetlanie wszystkich wyników: 8

Czym są kurtyny mroźnicze?

Kurtyny mroźnicze to specjalne przegrody termiczne, które służą do izolowania komór mroźniczych od otoczenia. Produkuje się je z elastycznych pasów PCV, które są odporne na bardzo niskie temperatury, nawet do -60°C. Kurtyny mroźnicze zapobiegają wnikaniu ciepłego i wilgotnego powietrza do wnętrza komory, co ogranicza straty energii, powstawanie mgły i szronu na urządzeniach chłodniczych. Pozwalają również na sprawny transport ładunków bez konieczności ciągłego otwierania i zamykania bramy do mroźni. Kurtyny paskowe stosuje się w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym i innych gałęziach, gdzie wymagane jest utrzymanie niskiej temperatury.

Jakie zalety mają kurtyny mroźnicze?

Kurtyny mroźnicze to specjalne przegrody termiczne, które mają wiele zalet dla utrzymania niskiej temperatury w komorach mroźniczych.

  • Ograniczenie ruchów mas powietrzaKurtyny do mroźni zapobiegają wnikaniu ciepłego i wilgotnego powietrza z zewnątrz do wnętrza komory, co zmniejsza straty energii i ryzyko kondensacji.
  • Izolacja termiczna – stanowią skuteczną barierę termiczną, która utrzymuje stałą i niską temperaturę w komorze. Dzięki temu można oszczędzić na kosztach pracy agregatów chłodniczych i serwisowych.
  • Redukcja powstawania szronu i lodu. Ograniczają powstawanie mgły, szronu i lodu na urządzeniach chłodniczych, co poprawia ich wydajność i bezpieczeństwo.
  • Sprawny transport ładunków. Przegrody mroźnicze pozwalają na łatwe przemieszczanie się przez otwory bramowe bez konieczności ciągłego otwierania i zamykania bramy. Dzięki temu można zwiększyć wydajność pracy i zapewnić lepszą jakość przechowywanych produktów.
  • Zimny łańcuch dostaw – dzięki przegrodom mroźniczym możliwe jest utrzymanie stałej temperatury przewożonych ładunków na każdym etapie transportu. Nawet podczas przeładunku towaru z izoterm na magazyny mroźnicze.

Przezroczyste kurtyny do mroźni

Przezroczystość kurtyn do mroźni zależy od grubości materiału z którego się je wykonuje a także koloru pasów PCV. Kurtyny PCV mroźnicze w większości przypadków produkuje się z folii o lekkim morskim zabarwieniu. Rzadziej spotyka się folię o zabarwieniu niebieskim. Przezroczystość materiału to zdolność do przewodzenia światła bez rozproszenia. Bez wątpienia przezroczystość kurtyn do mroźni ma wpływ na bezpieczeństwo prac przeładunkowych w komorach mroźniczych.

Kurtyny do mroźni zapewniające dobrą widoczność

Przezroczyste kurtyny mroźnicze umożliwiają lepszą widoczność wnętrza komory i otoczenia, co zmniejsza ryzyko kolizji, upadków lub innych wypadków. Pracownicy mogą łatwiej zauważyć potencjalne zagrożenia lub sygnały ostrzegawcze.

Przegrody mroźnicze poprawiające komfort pracy

Przezroczyste przegrody mroźnicze zapewniają większy dopływ światła naturalnego lub sztucznego do komory, co poprawia samopoczucie i nastrój pracowników. Pracownicy mogą również lepiej orientować się w czasie i przestrzeni.

Przezroczyste kurtyny mroźnicze ułatwiające identyfikację produktów

Foliowe kotary mroźnicze pozwalają na szybszą i dokładniejszą identyfikację produktów przechowywanych lub transportowanych w komorze. Pracownicy mogą łatwiej odczytać etykiety, kody kreskowe lub inne znaki informacyjne.

Co należy uwzględnić wybierając kurtyny mroźnicze?

Wybór kurtyn mroźniczych to ważna decyzja, która wpływa na efektywność i bezpieczeństwo pracy w komorach o bardzo niskiej temperaturze. Na co należy zatem przede wszystkim zwrócić uwagę?

  1. Kurtyny mroźnicze powinny być wykonane z folii PCV, która jest odporna na ujemne temperatury, nie traci elastyczności a także przezroczystości, oraz jest łatwa w utrzymaniu czystości. W zależności od zakresu temperatury, do której ma być przystosowana kurtyna, można wybrać folię Polar (od -25°C do +30°C – wykonuje się z nich kurtyny chłodnicze) lub Super Polar (od -60°C do +30°C). Folie te posiadają również atesty PZH dopuszczające do kontaktu z żywnością.
  2. Grubość pasów foliowych wpływa na izolację termiczną i odporność mechaniczną kurtyny. Im grubsze pasy, tym lepiej zatrzymują ciepło i chronią przed uszkodzeniami. Zazwyczaj stosuje się pasy o grubości 2 mm lub 3 mm. Na poziom izolacji termicznej wpływa także wielkość zakładki z jaką pasy nachodzą na siebie. Wielkość ta jest uzależniona od szerokości pasów i może wynosić od 1 do 3 zębów na wieszaku grzebieniowym.
  3. Kurtyny mroźnicze powinny być mocowane za pomocą specjalnych systemów zawieszania, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż kurtyny, regulację wysokości i nachylenia pasów, oraz zapewniają stabilność i trwałość konstrukcji.
  4. Kurtyny mroźnicze powinny być dostosowane do rodzaju i charakteru pracy wykonywanej w komorze mroźniczej. Przy mniejszej intensywności ruchu towarowego można wybrać kurtyny do mroźni z gładkich pasów PCV. W przypadku bardzo intensywnego ruchu mechanicznego odpowiednim wyborem będą kurtyny z folii żebrowanej.

Kurtyny do mroźni z pasów gładkich czy żebrowanych?

Kurtyny do mroźni wykonuje się z pasów folii PCV, które są odporne na ujemne temperatury, nie tracą elastyczności i przezroczystości, oraz są łatwe w utrzymaniu czystości. Przegrody mroźnicze mogą być produkowane z pasów gładkich lub żebrowanych. Wybierając rodzaj pasów do kurtyny należy zwrócić szczególną uwagę na kilka czynników.

Rodzaj i intensywność ruchu przez przegrodę mroźniczą

Jeśli przez kurtynę do komory mroźniczej często przechodzą lub przejeżdżają ludzie, wózki widłowe a także paleciaki lub samochody ciężarowe, lepiej wybrać kurtyny z pasów żebrowanych. Pasy żebrowane mają podłużne wzmocnienia po obu stronach, które zwiększają ich wytrzymałość mechaniczną i odporność na uszkodzenia. Ponadto folia żebrowana rysuje się wolniej niż folia gładka, co poprawia jej przezroczystość i estetykę. Dodatkowo żebrowanie zmniejsza powierzchnię przylegania folii do przewożonych ładunków. Szczególnie tych owiniętych w folię Stretch. Dzięki temu ryzyko zerwania pasa lub uszkodzenia ładunku jest dużo mniejsze.

Izolacja termiczna gwarantowana przez kurtyny mroźnicze

Jeśli kurtyna do mroźni ma zapewnić jak najlepszą izolację termiczną a także ograniczyć straty energii, lepiej wybrać kurtyny z pasów gładkich. Pasy gładkie mają większą powierzchnię styku i lepiej przylegają do siebie, co zmniejsza przepuszczalność powietrza a  także wilgoci. Mają ponadto mniejszą grubość niż pasy żebrowane, co zmniejsza ich wagę i obciążenie konstrukcji.

Przezroczystość przegród do mroźni

Jeśli kurtyna ma zapewnić dobrą widoczność wnętrza komory i otoczenia, lepiej wybrać kurtyny z pasów gładkich. Pasy gładkie mają większą przezroczystość niż pasy żebrowane, co ułatwia identyfikację i transport produktów. Pasy gładkie również mają lepsze właściwości optyczne i nie odbijają światła.

Podsumowując, kurtyny do mroźni z pasów gładkich są lepsze dla izolacji termicznej a także przezroczystości. Natomiast kurtyny do mroźni z pasów żebrowanych okazują się lepsze dla wytrzymałości mechanicznej a także odporności na uszkodzenia. Wybór rodzaju pasów powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i warunków pracy.

Czy kurtyny mroźnicze mogą być używane w komorach z żywnością?

Kurtyny do mroźni z folii PCV dostępne w naszej ofercie są dopuszczone do kontaktu z żywnością. Folia Polar i Super Polar posiada atest PZH dopuszczający do kontaktu z żywnością. Atest został wydany przez Państwowy Zakład Higieny na podstawie badań i oceny ryzyka. Atesty PZH potwierdzają, że kurtyny mroźnicze nie wpływają negatywnie na jakość i bezpieczeństwo żywności. Dokumentacja potwierdzająca badania dostępna jest do wglądu w siedzibie naszej firmy. Do zakupionych kurtyn na życzenie dołączamy kopię atestu.