Kurtyny chłodnicze

Wyświetlanie wszystkich wyników: 19

Czym są kurtyny chłodnicze?

Kurtyny chłodnicze z pasów PCV to rodzaj przegrody termoizolacyjnej, która służy do ochrony przed utratą zimnego powietrza i wnikaniem wilgoci do pomieszczeń, w których panuje niska temperatura, takich jak chłodnie, mroźnie, samochody-chłodnie a także komory chłodnicze. Kurtyny te składają się z elastycznych pasów folii PCV, które są odporne na działanie niskiej temperatury i nie pękają ani nie łamią się. Pasy PCV są nasuwane na siebie i zawieszone na dedykowanych listwach grzebieniowych lub szynach przesuwnych. Kurtyny chłodnicze z pasów PCV pozwalają na swobodne przemieszczenie się ludzi i pojazdów, jednocześnie zapewniając izolację termiczną i oszczędność energii.

Jakie zalety mają kurtyny chłodnicze z pasów PCV?

Kurtyny do chłodni izolujące termicznie

Izolacja termicznakurtyny do chłodni zapobiegają utracie zimnego powietrza i wnikaniu ciepłego i wilgotnego powietrza do pomieszczeń, w których panuje niska temperatura, takich jak chłodnie, mroźnie a także izotermy. Dzięki temu kurtyny do chłodni  pomagają utrzymać odpowiedni poziom temperatury i wilgotności, co jest ważne dla jakości a także bezpieczeństwa przechowywanych produktów, takich jak żywność, leki czy chemikalia.

Elastyczne kurtyny chłodnicze

Elastycznośćkurtyny chłodnicze z pasów PCV wykonuje się z materiału, który jest odporny na działanie niskiej temperatury. Nie pęka ani nie łamie się w temperaturze powyżej -25℃. Pasy PCV są nasuwane na siebie i zawieszone na specjalnych szynach lub profilach, co pozwala na swobodne przejście ludzi i pojazdów przez kurtynę bez konieczności otwierania drzwi lub bram. Kurtyny te są również łatwe w montażu i demontażu, co ułatwia ich wymianę lub czyszczenie.

Wytrzymałe i odporne na uszkodzenia żebrowane kurtyny do chłodni

Wytrzymałośćkurtyny chłodnicze cechuje odporność na uszkodzenia mechaniczne, takie jak uderzenia, zerwania a także przecięcia. Możliwe jest to dzięki specjalnym plastyfikatorom poprawiającym elastyczność folii PCV w ujemnych temperaturach. Kurtyny do chłodni zachowują swoje właściwości mechaniczno- fizyczne w temperaturach do -25℃.  Dla rozwiązań mroźniczych, gdzie temperatury obnażane są aż do -60℃ zalecamy kurtyny mroźnicze. Dodatkowe wzmocnienia pasów w postaci podłużnych żeber występujących po obu stronach lameli wielokrotnie zwiększa ich wytrzymałość. Ponadto zmniejsza powierzchnię przylegania pasów do przewożonych ładunków, co minimalizuje ryzyko ich zerwania a także uszkodzenia ładunku. Każda kurtyna do chłodni jest również odporna na działanie promieni UV, dzięki czemu materiał nie ulega przyspieszonym procesom starzenia się.

Kurtyny chłodnicze pozwalają ograniczać koszty energii cieplnej

Oszczędność energii i kosztówkurtyny chłodnicze z pasów PCV pozwalają na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.  Ta potrzebna jest do utrzymania niskiej temperatury w pomieszczeniach chłodniczych. Dzięki temu kurtyny te przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji a także ochrony środowiska. Przegrody chłodnicze to kurtyny stosunkowo tanie w zakupie i utrzymaniu w porównaniu z innymi rozwiązaniami izolacyjnymi.

Przezroczyste przegrody chłodnicze

Całkowita przezroczystośćprzegrody chłodnicze mają delikatne morskie zabarwienie i są przezroczyste jak szyby okienne. Dzięki temu zapewniają dobrą widoczność i oświetlenie wnętrza pomieszczeń chłodniczych naturalnym światłem. Kurtyny do chłodni ułatwiają kontrolę stanu przechowywanych produktów.Zapobiegają ponadto kolizjom i wypadkom podczas transportu magazynowanych produktów.

Jaki współczynnik izolacji cieplnej osiągają kurtyny chłodnicze?

Współczynnik izolacji cieplnej folii do chłodni to miara, która określa, jak dobrze folia PCV zapobiega przenikaniu ciepła przez przegrodę termoizolacyjną. Im niższy jest współczynnik izolacji cieplnej, tym lepsza jest izolacja termiczna. Współczynnik izolacji cieplnej folii PCV do chłodni zależy od rodzaju i grubości folii. Ponadto należy uwzględnić temperaturę i wilgotności powietrza po obu stronach przegrody.

Jak obliczyć współczynnik izolacji cieplnej dla folii chłodniczej?

Współczynnik izolacji cieplnej folii PCV do chłodni można obliczyć na podstawie współczynnika przenikania ciepła U, który jest podawany przez producentów folii lub można go znaleźć w normach technicznych. Współczynnik przenikania ciepła U określa, ile ciepła (w watach) przenika przez 1 metr kwadratowy przegrody, gdy różnica temperatury po obu stronach wynosi 1 kelwin. Jednostką współczynnika przenikania ciepła U jest W/(m²·K). Współczynnik izolacji cieplnej folii PCV do chłodni jest odwrotnością współczynnika przenikania ciepła U, czyli:

Współczynnik izolacji cieplnej = 1 / U

Na przykład, jeśli współczynnik przenikania ciepła U dla folii PCV do chłodni wynosi 0,2 W/(m²·K), to współczynnik izolacji cieplnej tej folii wynosi:

Współczynnik izolacji cieplnej = 1 / 0,2 = 5 (m²·K)/W

Oznacza to, że przez 1 metr kwadratowy tej folii przenika 5 razy mniej ciepła niż przez 1 metr kwadratowy przegrody bez izolacji.

Termoizolacyjne kurtyny do chłodni

Folia PCV Polar stosowana w kurtynach chłodniczych przeznaczona jest do stosowania w temperaturze pracy od -25°C do +30°C. Materiał ma lekkie morskie zabarwienie i jest przezroczysty. Poziom przepuszczalności światła wynosi 85%. Współczynnik przenikania ciepła można obliczyć na podstawie norm technicznych. Normy te określają metodę obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła dla komponentów budowlanych i elementów budynku.

 • PN-EN ISO 6946:2017-10 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.
 • PN-EN ISO 13370:2017-09 „Cieplne właściwości użytkowe budynków – Przenoszenie ciepła przez grunt.

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła U dla folii PCV do chłodni wymaga znajomości parametrów folii.

 • Grubość folii (d) w metrach
 • Przewodność cieplna folii (λ) w W/(m·K)
 • Temperatura powietrza po stronie zewnętrznej folii (Tz) w K
 • Temperatura powietrza po stronie wewnętrznej folii (Tw) w K
 • Współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję po stronie zewnętrznej folii (αz) w W/(m²·K)
 • Współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję po stronie wewnętrznej folii (αw) w W/(m²·K)

Na przykład, dla folii PCV Polar o grubości 2 mm, przewodność cieplna λ wynosi 0,16 W/(m·K), a współczynniki przenikania ciepła przez konwekcję αz i αw wynoszą odpowiednio 25 W/(m²·K) i 8 W/(m²·K). Jeśli temperatura powietrza po stronie zewnętrznej folii Tz wynosi 293 K (20°C), a temperatura powietrza po stronie wewnętrznej folii Tw wynosi 263 K (-10°C), to współczynnik przenikania ciepła U dla tej folii można obliczyć według wzoru:

U = 1 / (d/λ + 1/αz + 1/αw) = 1 / (0,002/0,16 + 1/25 + 1/8) = 0,21 W/(m²·K)

Współczynnik izolacji cieplnej tej folii wynosi więc:

Współczynnik izolacji cieplnej = 1 / U = 1 / 0,21 = 4,76 (m²·K)/W.

Jak zapobiegać oszronieniom w komorach chłodniczych?

Oszronienie elementów chłodniczych jest spowodowane przez kondensację wilgoci z powietrza na powierzchniach o temperaturze niższej niż temperatura rosy. Wilgoć ta zamienia się w szron, który tworzy warstwę izolacyjną ograniczającą wymianę ciepła między elementami chłodniczymi a otoczeniem. Oszronienie elementów chłodniczych może prowadzić do:

 • Zwiększenia zużycia energii elektrycznej potrzebnej do utrzymania niskiej temperatury w pomieszczeniach chłodniczych.
 • Zmniejszenia skuteczności procesu chłodzenia i pogorszenia jakości przechowywanych produktów.
 • Uszkodzenia mechanicznych elementów chłodniczych przez nadmierne obciążenie lodem lub szronem.
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników przez możliwość oderwania się i spadania lodu lub szronu z elementów chłodniczych.

Kurtyny chłodnicze jako jeden z elementów zapobiegający oszronieniom

Aby zapobiec lub ograniczyć oszronienie elementów chłodniczych, należy stosować odpowiednie środki zapobiegawcze i konserwacyjne.

 • Zapewnienie odpowiedniej wentylacji i odwilżania powietrza w pomieszczeniach chłodniczych.
 • Unikanie otwierania drzwi lub bram do pomieszczeń chłodniczych na dłużej niż jest to konieczne.
 • Stosowanie kurtyn do chłodni jako przegród termicznych ograniczających wymianę powietrza między pomieszczeniami o różnej temperaturze.
 • Wybieranie kurtyn do chłodni o odpowiedniej grubości i zakładzie pasów folii PCV zapewniających skuteczną izolację termiczną.
 • Regularne czyszczenie i usuwanie lodu lub szronu z elementów chłodniczych za pomocą specjalnych narzędzi lub urządzeń.

W jakich branżach stosuje się kurtyny chłodnicze?

Kurtyny do chłodni znajdują zastosowanie w różnych branżach i sektorach, w których wymagane jest utrzymanie niskiej temperatury i wilgotności w pomieszczeniach a także pojazdach.

Kurtyny chłodnicze dla branży spożywczej

Gastronomia i przetwórstwo spożywcze – kurtyny do chłodni stosowane są w drzwiach i bramach oddzielających zaplecza kuchenne a także magazyny żywności, chłodnie i mroźnie od reszty lokalu. Kurtyny chłodnicze zapewniają odpowiedni poziom temperatury oraz wilgotności dla przechowywanych produktów spożywczych. Do produktów wymagających specjalnych warunków możemy zaliczyć mięso, ryby, nabiał, warzywa i przede wszystkim owoce. Przegrody do chłodni chronią również przed dostępem owadów, ptaków i zanieczyszczeń do pomieszczeń chłodniczych.

Kosmetyka i farmacja – zastosowanie kurtyn chłodniczych

Farmacja i kosmetyka – kurtyny z pasów Polar stosuje się przede wszystkim w drzwiach i bramach oddzielających laboratoria, magazyny leków, kosmetyków a także innych produktów. Szczególnie tych wymagających niższej temperatury i wilgotności od reszty budynku. Kurtyny do chłodni zapewniają odpowiedni poziom temperatury i wilgotności dla przechowywanych produktów farmaceutycznych i kosmetycznych. Mówimy o produktach takich jak szczepionki, antybiotyki, maści, kremy a także perfumy. Chronią również komory chłodnicze przed dostępem owadów, ptaków i zanieczyszczeń.

Utrzymanie zimnego łańcucha dostaw

Transport i logistykakurtyny do chłodni stosuje się w drzwiach i bramach oddzielających naczepy samochodów chłodniczych od otoczenia. Kurtyny Polar zapewniają odpowiedni poziom temperatury i wilgotności dla transportowanych produktów. Szczególnie tych wrażliwych na działanie wysokich temperatur czy światła słonecznego, takich jak żywność, leki, kosmetyki a także kwiaty. Przegrody chronią również przed dostępem owadów, ptaków i zanieczyszczeń do naczep chłodniczych jak izotermy.

Kurtyny chłodnicze do bram magazynowych

Magazynowanie i dystrybucja – kurtyny do bram chłodni stosuje się w drzwiach i bramach oddzielających magazyny a także centra logistyczne od otoczenia. Kurtyny zapewniają odpowiedni poziom temperatury i wilgotności dla magazynowanych produktów wymagających niskiej temperatury i wilgotności. Chronią również przed dostępem owadów, ptaków i zanieczyszczeń do magazynów chłodniczych.